ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

39.00

Η Α Γυμνασίου είναι η πρώτη τάξη που θα συναντήσει ο μαθητής στην δευτεροβάθμια
βαθμίδα εκπαίδευσης. Είναι ιδιαίτερα σημαντική τάξη, καθώς ο τρόπος ένταξης και προσαρμογής από το ξεκίνημα θα
αποτελέσει πολύ σημαντικό βήμα για την μετέπειτα πορεία του μαθητή. Τα Αρχαία Ελληνικά εισάγονται για πρώτη φορά στον γνωστικό ορίζοντα των μαθητών, και η εξ΄ αρχής γρήγορη προσαρμογή του μαθητή αποτελεί το ‘κλειδί΄ για μια μετέπειτα ομαλή πορεία στο συγκεκριμένο μάθημα.

Περιγραφή

Περιεχόμενα: Μετάφραση, Λεξιλόγιο, Ερμηνευτικά, Νόημα, Γραμματική, Συντακτικό, Παράλληλα κείμενα, Ασκήσεις του βιβλίου, Διαδραστικές ασκήσεις, Θέματα εξετάσεων, Λεξικά, Ευρετήριο εννοιών των Αρχαίων Ελληνικών.

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ