Προσφορά!

ΓΛΩΣΣΑ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

32.00

Η ΣΤ Δημοτικού είναι η πλέον κρίσιμη τάξη για κάθε μαθητή. Οι έννοιες που συναντάμε, τα γραμματικά και τα συντακτικά φαινόμενα, καθώς και το σκέφτομαι και γράφω, αποτελούν προπομπό κάθε δυσκολίας που θα ακολουθήσει στο Γυμνάσιο, και αποτελεί ξεκάθαρα μια τάξη απόλυτης προετοιμασίας για την εισαγωγή του μαθητή στην αμέσως επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα.

Περιγραφή

Περιεχόμενα: Γραμματική, Συντακτικό, Ασκήσεις του βιβλίου, Διαδραστικές ασκήσεις, Λεξικό, Εκπαιδευτικά παιχνίδια, Ευρετήριο γλωσσικών εννοιών.

ΓΛΩΣΣΑ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ